Styrelsen

Ordförande:
Terese Carlström, teresecarlstrom(@)hotmail.com ,

Kassör:
Lars Carlström, larsgustavcarlstrom(@)hotmail.com , 070-176 69 02

Ledamot:
Andreas Edin, andreas.edin(@)yahoo.com
Karin Södrin,
Janerik Forsström, janerikforsstrom(@)hotmail.com

Suppleant:
Viola Bogstag,  webbmera(@)gmail.com, 073-507 51 31
Robert Svedberg

Revisor:
Björn Ödman
Jan Olsson

Valberedning:
Matti Öman
Annika Jonsson