Styrelsen

Ordförande:
Christian Selin, christian.selin(@)hotmail.com

Kassör:
Lars Carlström, lars.njurundaforetagarna(@)gmail.com, 070-634 18 10

Ledamot:
Viola Bogstag, webbmera(@)gmail.com, 073-507 51 31
Andreas Edin, andreas.edin(@)yahoo.com
Bernt Norell, Info(@)norellskonsult.se

Suppleant:
Lars Gidlund, lassegidlund(@)hotmail.com
Carine Skagvard, carine.skagvard(@)hotmail.com

Revisor:
Terese Carlström
Jan Olsson

Valberedning:
Matti Öman, Sammankallande
Peter Günter

WordPress theme: Kippis 1.15