Styrelsen

Ordförande:
Viola Bogstag, webbmera@gmail.com, 073-507 51 31

Kassör:
Lars Carlström, larsgustavcarlstrom@hotmail.com , 070-176 69 02

Ledamot:
Andreas Edin, andreas.edin(@)yahoo.com
Bernt Norell, Info(@)norellskonsult.se
Lars Gidlund, lassegidlund(@)hotmail.com

Suppleant:
Janerik Forsström,
Carine Skagvard, carine.skagvard(@)hotmail.com

Revisor:
Terese Carlström
Jan Olsson

Valberedning:
Matti Öman, Sammankallande
Peter Günter