Dykets Intresseförening

dyket_sommar_24
Under hösten 2010 har en konvertering för uppvärmningen av polen genomförts, vi har monterat en luft/vattenvärmepump som kommer att ge en halvering av elförbrukningen, detta till en kostnad av 170.000:-.Inför sommaren skall polen målas och en lösning på uppvärmning av duschvatten installeras, vi tittar på solceller för att spara mer energi, vidare kommer en inventering av elförbrukningen att genomföras, ett elavtal med leverans av grön el har upprättas. Dyket är grönt! Byggnader ska underhållas och utvecklas för att passa till framtida behov.

Så här började det!
I december 2009 beslutade kommunens kultur- och fritidsnämnd att lägga ner Dykets badplats. Sedan dess har både Njurunda Simsällskap och NjurundaFöretagarna arbetat för att hitta en lösning. I början av april 2010 bildades Dykets Intresseförening för att driva badplatsen vidare. Nu förs diskussioner med kommunen om hur övertagandet ska ske.
Målet är att göra Dyket till ett av Sundsvalls bästa friluftsbad! Där ska både unga och gamla trivas och ha det kul.
En av de första åtgärderna blir att få ner de höga driftskostnaderna. Därför ska bland annat den anläggning som värmer poolen bytas ut för att bli mer energieffektiv. Även omklädningsrummen, kiosken, minigolfbanan – ja hela anläggningen, ska fräschas upp. Men allt kan inte göras på en gång. Och allra först måste överenskommelsen om att ta över Dyket bli klar. Föreningen välkomnar medlemmar, både unga och gamla som på olika sätt vill visa sitt stöd för Dyket.
Allt detta blev resultatet av föreningens första möte som hölls den 8 april med representanter för bl.a. NjurundaFöretagarna, Njurunda Simsällskap, Nivrenaskolan, Njurunda församling och Opalen. Under mötet delades också arbetsuppgifter ut. Exempelvis att göra en budget och se över intäkter. Medlemsavgiften bestämdes till 100kr. Den, samt sponsring, bidrag och försäljning av Njurundachansen ska ge ekonomi i föreningen. Att göra en hemsida, även för mobiler, att kontakta lokalpressen m.m. beslutades för att nå ut till alla badsugna.
Dykets Intresseförening: Bankgiro 616-2564.

WordPress theme: Kippis 1.15